Start Prezes - Janusz Ciołczyk Ciołczyk w Radzie Naczelnej PSL
PDF Drukuj
Wpisany przez Portal społecznościowy Jaworzna -2009   
Ciołczyk w Radzie Naczelnej PSL
Prezes PSL w Jaworznie Janusz CiołczykW ubiegłą sobotę 4 lipca (2009 r. - dod. przez E. Janeczek) obradowała Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego. W jej trakcie przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Naczelnej. Rada Naczelna to najwyższy organ Polskiego Stronnictwa Ludowego pomiędzy Kongresami o znacznych kompetencjach. W wyniku tajnego głosowania członkiem Rady Naczelnej został wybrany prezes jaworznickich ludowców Janusz Ciołczyk na którego oddano 68 głosów (ex equo pierwsze miejsce wśród kandydujących).
Wybór dokonany podczas sobotnich obrad do tego gremium to spore wyróżnienie dla jaworznickiej organizacji PSL. Tym bardziej, że w przeszłości tylko nieżyjący Wojciech Dziedziak w drugiej połowie lat 90-tych zasiadał we władzach krajowych Stronnictwa jako członek Głównego Sądu Koleżeńskiego PSL.
Ponadto dokonano oceny wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz przyjęto stanowiska Rady Naczelnej PSL w następujących sprawach :
-waloryzacji rent i emerytur;
-podjęcia działań mających na celu odbudowę potencjału gospodarstw na obszarach objętych klęską powodzi;
-w sprawie mediów publicznych.
Autorski projekt medialny przedstawił poseł Janusz Piechociński- wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury.