Warning: Creating default object from empty value in /index.php on line 81
Deklaracja Krajowej Konwencji Wyborcza PSL
Start Nasze dokumenty Deklaracja Krajowej Konwencji Wyborcza PSL
Deklaracja Krajowej Konwencji Wyborcza PSL PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 26 czerwca 2011 13:55

WYBORY PARLAMENTARNE 2011

CZŁOWIEK JEST NAJWAŻNIEJSZY"

Strzeżcie się fałszywych proroków lub rzekomych cudotwórców - wybierzcie tych, których znacie " (Wincenty Witos).

Jesteśmy rdzennie polskim ruchem politycznym, jedyną partią na polskiej scenie politycznej o tak bogatej ponad stuletniej tradycji. Polskie Stronnictwo Ludowe to solidna marka, stały elektorat i doskonałe struktury w całym kraju.
Celem naszego działania jest budowa silnego, niepodległego, demokratycznego, wolnego państwa. Państwa, które stwarza warunki do godnego życia obywateli i wszechstronnego rozwoju człowieka.
Rzetelność, konsekwencja w działaniu, wiarygodność ludzi z Polskiego Stronnictwa Ludowego sprawiają, że wyborcy od lat obdarzają nas zaufaniem. Dowodem tego jest wynik w ostatnich wyborach samorządowych. Nasi wyborcy są pewni, że kierujemy się zasadami rozsądku, umiaru i porozumienia. Stabilizujemy polską scenę polityczną. Jesteśmy strażnikiem wartości demokratycznych.
O losie człowieka decyduje człowiek, my o tym pamiętamy każdego dnia, dlatego dla nas „CZŁOWIEK JEST NAJWAŻNIEJSZY"!

PAŃSTWO A SPOŁECZEŃSTWO

Fundamentem państwa musi być obywatel wolny, świadomy i ze swego losu zadowolony" (Wincenty Witos)

Stawiamy przed sobą zadanie przeprowadzenia takiej reformy państwa, by mogło ono skutecznie pomagać wszystkim grupom i środowiskom, które potrzebują wsparcia.
Konieczna jest stabilizacja finansów publicznych poprzez wzmocnienie polskiej gospodarki. Uważamy, że priorytetem jest poprawa materialnych warunków życia Polaków, stabilizacja zatrudnienia, proporcjonalny wzrost rent i emerytur, modernizacja opieki i wsparcia dla osób starszych oraz rozwiązanie problemu bezrobocia szczególnie wśród absolwentów szkół wyższych.
Każdy Polak bez względu na zamożność i pozycję społeczną musi mieć zapewniony dostęp do usług medycznych na najwyższym poziomie, bo „CZŁOWIEK JEST NAJWAŻNIEJSZY!

GOSPODARKA I ROLNICTWO

Możecie być gospodarzami Polski albo niewolnikiem drugich"
(Wincenty Witos)

Deklarujemy dążenie do realizacji przez państwo polityki zrównoważonego rozwoju.
Konieczne jest wprowadzenie mechanizmów, które umożliwią wyrównanie szans rozwojowych tych regionów, które uzyskują niższe wskaźniki ekonomiczne.
PSL nie dzieli kraju na Polskę A i B. Polska jest jedna.

Stoimy na stanowisku, że tylko stały wzrost gospodarczy gwarantuje stabilne warunki dobrobytu społeczeństwa, a kluczowym zadaniem polityki gospodarczej państwa jest tworzenie narzędzi wspierających przedsiębiorczość obywateli.

Dla Polskiego Stronnictwa Ludowego wszystkie sprawy dotyczące wsi i rolnictwa zawsze były i będą najważniejsze.
Państwo winno być reprezentantem interesów polskich rolników wobec unijnych instytucji regulacyjnych, a wspólna polityka rolna po 2013 roku musi być taka sama w odniesieniu do wszystkich rolników na terenie całej Unii Europejskiej.

Zadaniem państwa jest stworzenie mechanizmów pozwalających na promowanie polskich producentów żywności na rynkach zagranicznych.
Systematycznie doskonalony system rolniczego ubezpieczenia społecznego (KRUS) powinien uwzględniać specyfikę rolnictwa i życia na wsi.

Uważamy, iż należy zachować kontrolę właścicielską państwa w takich branżach, jak: górnictwo, energetyka, PKP czy Poczta Polska.
Należy uruchomić mechanizmy, które będą zachęcały publicznych i prywatnych pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy, bo „CZŁOWIEK JEST NAJWAŻNIEJSZY"!

WYZWANIA CYWILIZACYJNE

Walka o zmiany w Polsce staje się nie tylko prawem, ale i obowiązkiem każdego obywatela" (Wincenty Witos).

Polskie Stronnictwo Ludowe wprowadza Polskę w nową epokę technologii i innowacji, ale także zdaje sobie sprawę, jak wielu ludziom wciąż jest trudno przystosować się do nowej rzeczywistości, do nowych realiów życia w gospodarce rynkowej. Trudności adaptacyjne mają rolnicy i robotnicy, ale także inżynierowie czy nauczyciele akademiccy.
PSL stoi na stanowisku, że trzeba zapobiegać nierównościom społecznym, jakie pojawiły się w wyniku trwających ponad dwie dekady procesów transformacyjnych.
Opowiadamy się za strategią zmian ewolucyjnych, pozwalających zachować naszą narodową tożsamość, z jej rdzeniem w postaci chrześcijańskiego systemu wartości i norm współżycia społecznego.
Uważamy, że głównym narzędziem przezwyciężania tych trudności powinien stać się szeroko rozumiany system edukacji adaptacyjnej społeczeństwa.
Wszyscy powinni mieć dostęp do szerokopasmowego Internetu, a zdobycie wyższego wykształcenia powinien umożliwiać młodym ludziom system stypendialno - kredytowy. Należy upowszechnić studia podyplomowe i kursy kształcenia ustawicznego w specjalistycznych dziedzinach.

Jesteśmy przekonani, że wszystkie te działania w znacznym stopniu ułatwią sprostanie cywilizacyjnym wyzwaniom, dadzą obywatelom stabilizację i poczucie bezpieczeństwa, bo „CZŁOWIEK JEST NAJWAŻNIEJSZY"!

" ....a Polska winna trwać wiecznie" ( Wincenty Witos )

25 czerwca 2011 r

deklaracja Pobierz deklarację w pliku pdf