Warning: Creating default object from empty value in /index.php on line 81
Kampania Sprawozdawczo Wyborcza 2012
Start Wybrane z "Wieści" Kampania Sprawozdawczo Wyborcza 2012
Kampania Sprawozdawczo Wyborcza 2012


Pro domo sua

OBRADOWAŁ ZARZĄD KOŁA INTELIGENCJI LUDOWEJ

Przygotowaniem kampanii w KIL zajął się na swym posiedzeniu w dniu 16 lutego 2012 roku Zarząd Koła Inteligencji Ludowej w Tarnowie. Wstępnie postanowiono zwołać zebranie koła na dzień 2.03 br., które stanowić będzie przygotowanie do zebrania sprawozdawczo- wyborczego. Zgodnie z harmonogramem kampanii, KIL, jako koło równorzędne z instancja gminną, ma czas na zwołanie zebrania sprawozdawczo- wyborczego do końca kwietnia.

Omówiono także sprawy kadrowe, dotyczące członków koła i sposób ich traktowania przez instancję powiatową i sposób prezentowania założeń kampanii na zebraniu koła.

Kampania w KIL

Zarząd KIL od lewej:  dr Jan Hebda- Wiceprezes Koła, Jerzy Jabłoński- Prezes i Ludwik Czosnyka- Sekretarz.