Warning: Creating default object from empty value in /index.php on line 81
KAMPANIA W PSL
Start Wybrane z "Wieści" KAMPANIA W PSL
KAMPANIA W PSL PDF Drukuj
Wpisany przez Jerzy Jabłoński   
środa, 14 marca 2012 22:41

Motto na tegoroczną Kampanię sprawozdawczo- wyborczą:

„Twórzcie i wzmacniajcie swoją organizację i polegajcie na niej.

Gromada zgodna i rozumna to dopiero wielki naprawdę człowiek”

W. Witos po objęciu prezesury SL po powrocie z emigracji;

Do wszystkich ludowców; „Zielony Sztandar”, nr 22 z 28.V.1939 r

 

 

 

 

 

PIERWSZY W KRAJU POWIATOWY ZJAZD DELEGATÓW

ZARZĄDU GRODZKIEGO W KATOWICACH

Zarząd PSL Katowice

Stary- nowy” Prezes Zarządu Grodzkiego w otoczeniu nowo wybranego Zarządu.

Katowice

Każde środowisko działania Polskiego Stronnictwa Ludowego na swoją specyfikę, która go wyróżnia wśród innych. Cała śląska organizacja PSL budzić musi podziw dla utrzymania w jedności tak zróżnicowanej kulturowo i gospodarczo wojewódzkiej organizacji. Od turystycznych Ziem Żywieckiej i Cieszyńskiej na południu, po rolniczą część zagłębiowsko- częstochowską w północnej części województwa. Pas środkowy zajmują duże aglomeracje miejskie, wśród których Powiatowy Zarząd Grodzki w Katowicach zajmuje poczesne miejsce. Podziw należy się obecnemu na Zjeździe Prezesowi Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego  Marianowi Ormańcowi, który od lat pełni tą funkcję, za umiejętne kierowanie tak zróżnicowaną organizacją. Skład wybranego Zarządu jest typowy dla dużego, śląskiego środowiska. Zasiadają w nim przedstawiciele nauki, przemysłu, biznesu i medycyny.

Prezydium Zjazdu

Prezydium Zjazdu. Drugi od lewej „nowy- stary” Prezes Leszek Boniewski, trzeci od lewej Marian Ormaniec- Prezes ZW PSL w Katowicach.

Leszek Boniewski

 

 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu PSL w Katowicach Leszek Boniewski (zdjęcie obok) jest mieszkańcem Katowic. Pełni szereg odpowiedzialnych funkcji, m.in. Przewodniczącego Rady Osiedla ks. Franciszka  Ścigały, członka Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jest przedstawicielem  tejże Rady w kolegium redakcyjnym czasopisma "Wspólne Sprawy". Ławnik sądu rejonowego w Tarnowskich Górach.

Czytaj także na śląskiej stronie PSL

Na podstawie korespondencji L. Boniewskiego- Jerzy Jabłoński. KIL Tarnów