Start Nasze dokumenty IV Powiatowy Zjazd jaworznickich ludowców
IV Powiatowy Zjazd jaworznickich ludowców PDF Drukuj
Wpisany przez artykuł z portalu jaworznianin.pl   


Artykuł przedrukowano z portalu jaworznianin.pl

IV Powiatowy Zjazd Delegatów PSL w Jaworznie
Wpisał: JW
29.05.2012.
ImageW piątek 25 maja 2012 (dod. admin.) jaworzniccy ludowcy podsumowali kadencję 2008-2012 podczas IV Powiatowego Zjazdu Delegatów PSL. Gośćmi jaworznickiej organizacji PSL byli członkowie Rady Naczelnej PSL prezes Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego PSL Marian Ormaniec oraz I zastępca wojewody śląskiego Stanisław Dąbrowa. Wśród gości obecni byli również honorowy prezes ZP PSL Stanisław Adamek, śląski komendant wojewódzki OHP Mariusz Pawelec, wiceprezes Miejskiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Jaworznie Jan Rożnowski.

Po odśpiewaniu Roty obrady otworzył prezes powiatowej organizacji PSL w Jaworznie Janusz Ciołczyk. Po zatwierdzeniu porządku obrad, regulaminu obrad i wyborów oraz komisji zjazdowych dokonano wyboru przewodniczącego obrad, którym został zasłużony dla ruchu ludowego prezes koła w Byczynie,  wiceprezes ZP PSL Jerzy Kołodziejczyk. Sekretarzem zjazdu wybrano przedstawiciela młodego pokolenia Tomasza Ciołczyka. Piątkowe obrady były okazją do wręczenia odznaczeń. Najwyższym odznaczeniem w ruchu ludowym medalem Wincentego Witosa uhonorowano Zofię Wierzbik, zaś Złote Koniczynki PSL wręczono Teresie Odrzywołek oraz Eugeniuszowi Janeczkowi. Chwilą ciszy oddano hołd zmarłym w trakcie kadencji członkom Stronnictwa. Sprawozdanie w imieniu ustępującego Zarządu złożył prezes ZP PSL Janusz Ciołczyk, zaś sprawozdanie Powiatowej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej wiceprzewodniczący Zbigniew Wojtoń. Po udzieleniu skwitowania powiatowym władzom PSL uczestnicy Zjazdu pozytywnie ocenili działania prezesa, Zarządu Powiatowego i wybrali nowe władze oraz wytyczono kierunki działania na kolejne lata. Prezesem Zarządu Powiatowego PSL wybrano ponownie Janusza Ciołczyka. Wiceprezesami zostali Mariusz Burczy, Paweł Dusza, Zofia Paluch i Mariusz Pawelec, sekretarzem Tomasz Majka, skarbnikiem Teresa Odrzywołek, zaś do Prezydium 19 osobowego Zarządu Powiatowego PSL weszli również Krzysztof Cieśla, Danuta Dubiel i Zofia Słaboń. Przewodniczącą 5 osobowej Powiatowej Komisji Rewizyjnej PSL została Danuta Brzózka. Delegatami na zjazd wojewódzki w Katowicach, który odbędzie się w sierpniu br. zostali Stanisław Adamek, Mariusz Burczy, Janusz Ciołczyk i Mariusz Pawelec. Szczególnie zasłużonym dla ruchu ludowego Jerzemu Kołodziejczykowi oraz Zofii Wierzbik nadano godności Honorowego Wiceprezesa Zarządu Powiatowego PSL w Jaworznie oraz Honorowego Sekretarza Zarządu Powiatowego PSL w Jaworznie.

Image

Zobowiązano Zarząd do współpracy z wszystkimi organizacjami politycznymi społecznymi w mieście  działającymi dla dobra społeczności lokalnej Jaworzna. prezes Marian Ormaniec wysoko ocenił działania ZP PSL w Jaworznie a szczególnie Janusza Ciołczyka. Zjazd zakończyło przyjęcie uchwał zaproponowanych w imieniu komisji uchwał i wniosków przez jej przewodniczącego Mariusza Pawelca. Dzień później delegacja jaworznickich ludowców na czele z Honorowym Wiceprezesem ZP PSL Jerzym Kołodziejczykiem uczestniczyła w obchodach Wojewódzkiego Święta Ludowego w Jaworzu k/Bielska Białej. Jaworznianom podobały się wspaniałe występy orkiestr dętych i występy znanego śląskiego kabaretu Masztalskich oraz kapela góralska „Eśta”. Reszty dopełnił smaczny poczęstunek jak również wesołe rytmy góralskiej orkiestry, przy której bawiono się do późnych wieczornych godzin. To wszystko spowodowało, że delegacje ludowców śląskich, w tym nasza jaworznicka, z żalem opuszczały gościnny amfiteatr Jaworza, aby wyruszyć w dość daleką powrotną drogę. Tegoroczne Święto Ludowe na Śląsku zapisze się na długo w pamięci jego uczestników.

Image

 

Image