Warning: Creating default object from empty value in /index.php on line 81
Reaktywacja "Wieści spod KIL'A"
Start Wybrane z "Wieści" Reaktywacja "Wieści spod KIL'A"
Reaktywacja "Wieści spod KIL'A"
Wpisany przez Jerzy Łącki   
piątek, 10 października 2014 21:42

Wieści

Pobierz nowy numer 05_2014 "Wieści spod KIL'a" >>
Pobierz nowy numer 05_2014 "Wieści spod KIL'a" >>

Z wielką radością witamy, wznowione przez kolegów z Koła Inteligencji Ludowej przy ZP PSL w Tarnowie „Wieści spod KIL’a”.  Zamiast oficjalnego powitania oddam głos  autorom  reaktywowanych  „Wieści”.  Słowo wstępne do nowych „Wieści” autorstwa Jerzego Łąckiego najlepiej wyjaśni  istotę sprawy.

„Koleżanki i Koledzy!

Oddajemy dzisiaj do Waszych rąk (a właściwie oczu) pierwszy numer nieregularnika „Wieści spod KIL’A”. Nazwa nawiązuje do wydawanego przed laty w Krakowie tygodnika ludowcowego „Wieści” i skrótu nazwy Koła Inteligencji Ludowej, który jest wydawcą nieregularnika. A kil, wiadomo, stanowi podstawę każdej solidnej jednostki utrzymującej się na wodzie. Nie jest to megalomania- wszak koła stanowią podstawę struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, któremu chcemy wiernie służyć, prezentując głównie niezależne poglądy. Liczymy na Waszą współpracę i przesyłanie własnych uwag i przemyśleń.”

Tymi słowami rozpoczął kol. Prezes Jerzy Jabłoński pierwszy numer organu prasowego Koła Inteligencji Ludowej przy ZP PSL w Tarnowie. Od tamtego momentu minęło już prawie 4 lata. Przypomnę pierwszy numer ukazał się z datą 30.12.2010. Przez ten czas z różną częstotliwością – jak to na nieregularnik przystało – ukazało się około 80 numerów. „Wieści” były autorskim pomysłem kol. Jerzego. Zbierał materiały, pisał, robił zdjęcia, redagował. Brał udział w zebraniach, zjazdach, spotkaniach i dzielił się z czytelnikami tym co tam zobaczył i usłyszał. Zbierał od koleżanek, kolegów i znajomych  kontakty internetowe dzięki którym „Wieści” mogły docierać do prawie 250 „prenumeratorów”.

U podstawy pomysłu powstania Wieści oraz ich głównym zadaniem było usprawnianie komunikacji wewnątrz partyjnej. Jak pisał kol. Jerzy w słowie wstępnym do pierwszego numeru: „Wieści spod Kil’u” mają za zadanie ten system komunikacji jeszcze usprawniać, jako że  nie ma nowoczesnej partii politycznej bez instrumentów internetowych. W najbliższym czasie mamy zamiar otworzyć stronę internetową. Wierzymy, że jest coraz więcej kół, instancji gminnych i powiatowych, których członkowie mają dostęp  do sieci internetowej (także przez dzieci  i wnuków). Z ubolewaniem muszę podkreślić, że tygodnik „Zielony Sztandar” nie jest popularny wśród działaczy. Dlatego poza popularyzacją czytelnictwa tygodnika PSL, informacji wynoszonych z zebrań i narad za niezbędne uznaję popularyzowanie treści ludowcowych przez sieć internetową.”

Niedługo minie pół roku jak małopolskie środowisko Ludowców poruszone zostało wiadomością o śmierci kolegi Jerzego Jabłońskiego. Wraz z jego odejściem „Wieści spod KIL’A” straciły swojego pomysłodawcę i redaktora naczelnego, a Koło Inteligencji Ludowej prezesa, przewodnika i mentora. Po zmarłym pozostała pamięć i dorobek życia poświęcony sprawom Ruchu Ludowego oraz „Wieści” ze swoim zadaniem i przekazem. Pozostały one dla nas, którzy przejęli po śp. Jurku funkcję w Kole i rozpoczętą przed czterema laty inicjatywę chcą kontynuować.

Wieści pod redakcją Jerzego miały swój specyficzny charakter. Oprócz relacji „z terenu” nie brakowało w nich humoru i sarkazmu. Mając w swoim założeniu prezentację niezależnych poglądów, opinii i przemyśleń czytelników często ukazywały się na ich łamach kontrowersyjne artykuły zmuszające czytelników do polemiki z autorem. Taki też chcielibyśmy utrzymać charakter internetowego nieregularnika. Aby był miejscem wypowiedzi ludzi, dla których sprawy Ruchu Ludowego nie są obojętne, których mądrość i postawa życiowa służy jego propagowaniu i rozwojowi dla dobra Polski i Polaków. Byśmy mogli sprostać zawartych w słowach oczekiwaniom Wincentego Witosa: „Spodziewam się na pewno, że ta inteligencja ludowa, która wam mimo tylu trudności pozostała wierna, nie tylko was nie opuści, ale wam będzie przyjacielem, towarzyszem i doradcą”. W. Witos; Do chłopów! Styczeń 1936, po przyjęciu do wiadomości o wyborze na prezesa SL.

Jerzy Łącki