Warning: Creating default object from empty value in /index.php on line 81
Święto Plonów 2015 w Jaworznie - Byczynie
Start Z miasta Święto Plonów 2015 w Jaworznie - Byczynie
Święto Plonów 2015 w Jaworznie - Byczynie

orszak dożynkowy

Stało się już dobrą tradycją, że 8 września mieszkańcy dzielnicy Jaworzna - Byczyny obchodzą Święto Plonów, czyli tradycyjne dzielnicowe dożynki. Również jak co roku organizatorami dożynek, było Koło Gospodyń Wiejskich „Byczynianki”. Działający przy tym kole Ludowy Zespół Śpiewaczy "Byczynianki" uświetnił dożynkową uroczystość kościelną, jak również tradycyjne spotkanie w miejscowym klubie Niko.
Punktualnie o godzinie 16. przed pięknym miejscowym kościołem uformował sie barwny orszak dożynkowy. Panie z zespołu 'Byczynianki" w pięknych strojach ludowych niosły wieńce dożynkowe, a w koszykach ziarno i owoce z tegorocznych zbiorów, także dzieci w podobnych strojach krakowskich niosły słoneczniki. Na czele orszaku były sztandary Kółek Rolniczych i PSL. Starostowie dożynek Małgorzata i Jan Klimczakowie nieśli dorodny chleb z tegorocznych zbiorów. Orszak dożynkowy powitał i poprowadził do kościoła proboszcz parafii Ksiądz Jerzy Dębski. W czasie mszy poświęcone zostały wieńce i płody rolne oraz ziarno na przyszłe zasiewy.

Po mszy starostowie dożynek częstowali gości chlebem dożynkowym. Grono zaproszonych gości było liczne. Oprócz mieszkańców dzielnicy byli przedstawiciele władz miasta. radni, przedstawiciele różnych organizacji i kółek rolniczych. Wśród nich Prezydent Miasta Paweł Silbert, jak również Przewodnicząca Rady Miasta Anna LIchota. Pani Anna Lichota jako radna z dzielnicy Byczyna była także współorganizatorką dożynek. Druga, uroczysta i towarzyska część dożynek odbyła się w miejscowym klubie Niko. Tutaj przy harmonii, śpiewach zespołu śpiewaczego "Byczynianki" spędzono mile czas.

Kiedyś Byczyna była oddzielną osadą rolniczą. Dzisiaj niewielu już jej mieszkańców utrzymuje się wyłącznie z pracy na roli. Jednak nadal wielu jest posiadających działki przydomowe i ogrody oraz sady i pasieki.  Cieszy fakt, że tutaj w Byczynie ciągle są ludzie których staraniem kultywowane są tego typu tradycje ludowe. Obrzędy te oprócz wartości kulturowych wyrażają szacunek dla trudnej pracy rolnika, jak również dla owoców jego pracy, dla chleba i innych płodów rolnych. W okazałych i misternie wykonanych wieńcach dożynkowych kryje się radość z pomyślnie zakończonych żniw, oraz wdzięczność za zbiory. Dorodny bochen chleba symbolizuje nasz wspólny dorobek. Połączony z nadzieją, że będzie on dzielony sprawiedliwie między wszystkich obywateli naszej ojczyzny.

Eugeniusz Janeczek

Zobacz także artykuł i film o dożynkach na stronie Moje Jaworzno