Start Aktualności PSL Zjazdy Sprawozdawczo - Wyborcze PSL
Zjazdy Sprawozdawczo - Wyborcze PSL
Wpisany przez J. Kalinowski   

Jarosław Kalinowskiartykuł źródłowy (na stronie Jarosława Kalinowskiego)

Polskie Stronnictwo Ludowe znajduje się w okresie Zjazdów Sprawozdawczo-Wyborczych. Na wszystkich szczeblach organizacji od kilku miesięcy składane są sprawozdania z czteroletniej działalności władz i odbywają się wybory. Ludowcy podsumowują swoje dokonania i decydują na kogo postawić w następnej kadencji. Aktualnie odbywają się Zjazdy na poziomie województw. Ostatnim etapem będzie listopadowy Kongres, podczas którego wyłonione zostaną władze krajowe PSL.

Poseł Kalinowski, jako Przewodniczący Rady Naczelnej PSL uczestniczy w możliwie wielu Zjazdach na różnych szczeblach. Do delegatów z którymi nie może spotkać się osobiście przesyła natomiast list o następującej treści:

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Zjazdy sprawozdawczo-wyborcze to bardzo ważne wydarzenie dla struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego każdego szczebla. Wszyscy działacze muszą się w skupieniu pochylić nad dotychczasową pracą i osiągnięciami swoich organizacji. To czas na podsumowania, ale przede wszystkim to czas na myślenie o przyszłości.

W ciągu mijającej 4-letniej kadencji władz PSL wydarzyło się bardzo wiele. Mamy za sobą aż trzy kampanie wyborcze, w tym niezwykle istotną dla naszej partii kampanię samorządową. Samorządowcy Stronnictwa zdali egzamin ze swojej działalności i po raz kolejny pokazali, że warto ufać ludowcom. Również w wyborach parlamentarnych wyborcy poparli drogę jaką wybraliśmy w rządzeniu państwem. Po ciężkiej pracy musimy teraz zastanowić się nad tym, co dalej, komu zaufać, komu dać szansę na nadchodzące 4 lata.

W naszych wyborach kierujmy się przede wszystkim wspólnotą ludowych ideałów. Wybierajmy ludzi, którzy w swoim działaniu łączą, a nie dzielą, gdyż siła ruchu ludowego jest właśnie w jedności. Każdy z nas może mieć wpływ na kształt Polskiego Stronnictwa Ludowego i na jego sukces, który jest jednocześnie sukcesem dla Polski.

Z ludowym pozdrowieniem
Jarosław Kalinowski

Przewodniczący Rady Naczelnej PSL
Poseł do Parlamentu Europejskiego