Start Nasze dokumenty Jeszcze o wojewódzkim Święcie Ludowym w Mstowie ... ...
Jeszcze o wojewódzkim Święcie Ludowym w Mstowie ... ...
poniedziałek, 29 maja 2017 21:42

Najpiękniejszy wiersz o ojczyźnie

Uroczystej Mszy Świętej okazji wojewódzkiego Święta Ludowego w bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Mstowie (Wancerzowie) przewodniczył o. Eustachy Rakoczy, Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości. W pięknej homilii o. Eustachy Rakoczy przypomniał rolę ludowców w historii Polski. Kapelan podał przykłady wybitnych postaci z bogatej i wspaniałej historii naszego kraju, które ojczystą ziemię kochały i za tę ziemię walczyły i cierpiały. Recytował piękny, moim zdaniem najpiękniejszy wiersz Marii Konopnickiej, wiersz jaki ktokolwiek napisał na temat ojczyzny.

Maria Konopnicka „Ojczyzna”

Ojczyzna moja – to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.
Ojczyzna moja – to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.
Ojczyzna moja – to praojców sława,
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława,

To duch rycerski, szlachetny a męski,
To nasze wielkie zwycięstwa i klęski.
Ojczyzna moja – to te ciche pola,
Które od wieków zdeptała niewola,
To te kurhany, te smętne mogiły -
Co jej swobody obrońców przykryły.
Ojczyzna moja – to ten duch narodu,
Co żyje cudem wśród głodu i chłodu,
To ta nadzieja, co się w sercach kwieci,
Pracą u ojców, a piosnką u dzieci!