Drukuj
Wpisany przez Mariusz Pawelec   


Transport kolejowy i drogowy - czy jest szansa na współdziałanie ?

 

Mariusz Pawelec Polskie Stronnictwo Ludowe działa na rzecz sprawnego funkcjonowania gospodarki rynkowej, ale system ten musi być korygowany przez racjonalną politykę państwa wg zasady: tyle rynku, ile trzeba dla sprawnego rozwoju i tyle państwa na ile to jest konieczne dla narodu. Nasze państwo jest właścicielem infrastruktury drogowej i kolejowej. To olbrzymi kapitał. Posiadamy trzecią największą sieć kolejową w Unii Europejskiej ( 19 201 km linii kolejowych, 37 289 km torów, 5 786 obiektów). Na Śląsku wystarczy tylko otworzyć oczy. Przykład? Stacja Jaworzno Szczakowa, węzłowa, pięciokierunkowa, wylotowa na : byłe DOKP Kraków oraz DOKP Lublin, rozrządowa dla wszystkich kierunków w układzie kombinowanym. Położona jest we wschodniej części GOP - u , przy zbiegu linii magistralnych : E -30 Wschód-Zachód i E 65 Północ-Południe na zachodnim obejściu GOP oraz linii B - J - D łączącej te linie aż do granicy państwa.

Dworzec osobowy i towarowy stacji Jaworzno Szczakowa, perony posiadają minimalną długość użyteczną aż 750 m. Budynek dworca został oddany do eksploatacji 13 października 1847 roku, natomiast w latach 1990-1997 przeszedł kapitalny remont. Dogodne połączenia z Katowicami i innymi miastami GOP-u, a także z : Krakowem , Częstochową i z Wrocławiem. Sąsiedztwo dynamicznie rozwijających się zakładów pracy poza przemysłem węglowym typu : Polfbat Saint-Gobain , PKE , Huta Arcelor Mittal Poland, ZG Sobieski , Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, Euroterminal w Sławkowie i inne. Razem miliony ton ładunków i kontenerów do przewiezienia. Zdolność rozporządzalna 2510 wagonów na dobę jest obecnie wykorzystywana tylko w 20%. Mankamentem stacji jest zły stan rozjazdów, które trzeba zmodernizować. W Polsce 37% infrastruktury kolejowej znajduje się w dobrym stanie , 38% w zadowalającym , 25% powoduje znaczne ograniczenia prędkości eksploatacyjnej i wymaga dużych nakładów remontowych. Czy stać nas na zmarnowanie takiego potencjału ? Uważam , że naszym celem na obecną kadencję jest optymalizacja wykorzystania istniejących już sieci a nie tworzenie nowych zdolności przewozowych jak np. bardzo kosztowne Koleje Dużych Prędkości. Kolejowe przewozy pasażerskie z prędkościami 120 i 160 km/h i towarowe z prędkością ok. 70 km/h są w stanie konkurować z innymi przewoźnikami. Przeznaczenie wszystkich środków z UE do 2015r. na rozwój infrastruktury drogowej spowoduje zapaść w transporcie kolejowym i zdegraduje ten ważny dla gospodarki sektor. Natomiast przesunięcie części przewozów pomiędzy gałęziami transportu spowoduje znaczne zmniejszenie luki w finansowaniu infrastruktury kolejowej a równocześnie zmniejszy koszty utrzymania dróg, emisję gazów cieplarnianych oraz spowoduje spadek liczby wypadków drogowych. Działanie to umożliwi także, pozyskanie wysoko opłacalnych przewozów międzynarodowych na określonych fragmentach sieci kolejowej. Zgadzam się ze stanowiskiem Kol. J. Piechocińskiego który uważa że "Państwo powinno przyjąć wiodącą rolę w wyznaczaniu zasad dla powstania finansowo stabilnego zarządcy infrastruktury. Pozwoli to na szybsze usunięcie zaległości w utrzymaniu sieci kolejowej, które istotnie zmniejszają konkurencyjność działających spółek kolejowych". Jako inż. transportu widzę ogromny potencjał w zrównoważonym rozwoju transportu lądowego w Polsce , który wymaga znacznej poprawy konkurencyjności sektora kolejowego, szczególnie w zakresie ciężkich i długodystansowych przewozów towarowych. Odciąży to w przyszłości ruch na dynamiczniej rozwijającej się sieci drogowej, redukując potrzeby finansowania kosztownych nawierzchni, niszczonych przez nadmiernie obciążonych przewoźników kołowych. Opłaty drogowe za przewóz ładunków ponadnormatywnych
w pełni powinny odzwierciedlać szkody i zużycie w sektorze drogowym. Powyższe regulacje musimy racjonalnie wyważyć, aby zminimalizować wzrost kosztów działalności przewozowej i utrzymać rentowność transportu samochodowego ( np. przez obniżkę akcyzy na drożejące paliwa). Już po pierwszych miesiącach funkcjonowania systemu opłat drogowych viaTOLL widać ,że przedsiębiorcy szukają możliwości obniżenia wydatków
i wybierają m.in. drogi niepłatne dla realizacji swoich zadań przewozowych. Powoduje to znaczne trudności komunikacyjne na drogach lokalnych. Jako wieloletni pracownik PKM-u Tychy i PKM-u Jaworzno widzę przyszłość w integracji komunikacji miejskiej z komunikacją kolejową poprzez akcję : "Wspólny bilet" na terenie całej aglomeracji śląskiej. Jest to przykład obrazujący ,że sektor kolejowy i transport drogowy mogą nie tylko konkurować ale i współpracować, w celu realizacji społecznych potrzeb przewozowych.

 

Dla nas człowiek jest najważniejszy.

Mariusz Pawelec - Kandydat na Posła do Sejmu RP z listy PSL.