Start Aktualności PSL VI Powiatowy Zjazd PSL w Jaworznie
VI Powiatowy Zjazd PSL w Jaworznie
czwartek, 07 października 2021 15:51

Powiatowy Zjazd PSL w jaworznie9 października 2021r przy 75% frekwencji obradował VI Powiatowy Zjazd Polskiego Stronnictwa Ludowego w Jaworznie. Gościem jaworznickich ludowców był Prezes ZW PSL Województwa Śląskiego, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PSL Henryk Kiepura. Informacja o tym wydarzeniu jest także na stronie https://jaw.pl/

Najwyższym odznaczeniem w Ruchu Ludowym Medalem Wincentego Witosa odznaczona została Danuta Dubiel. Wybrano nowe władze i delegatów na Zjazd Wojewódzki PSL w Katowicach. Prezesem Zarządu na następną kadencję wybrany został Janusz Ciołczyk. Ponadto w składzie Zarządu znaleźli się wiceprezesi Anna Kałuża i Mariusz Pawelec, skarbnik Teresa Odrzywołek, sekretarz Beata Bulga członkowie Zarządu Danuta Dubiel, Roman Gurdek, Maria Nowak i Marcin Sieniawski. Przewodniczącą Powiatowej Komisji Rewizyjnej została Danuta Michalska, wiceprzewodniczącym Marian Wilczek , sekretarzem Stefania Romanowska, zaś członkiem Komisji Rewizyjnej Zofia Słaboń. Delegatami na Zjazd Wojewódzki PSL zostali Janusz Ciołczyk, Danuta Dubiel, Romana Gurdek oraz Mariusz Pawelec. Delegaci jednogłośnie przegłosowali uchwałę o nadaniu godności Honorowego Prezesa PSL w Jaworznie Jerzemu Kołodziejczykowi, zaś Honorowej Wiceprezes PSL w Jaworznie Zofii Paluch.

logo PSL

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w PSL

W PSL ruszyła kampania sprawozdawczo-wyborcza, w czerwcu i lipcu powinny się odbyć zjazdy gminno-powiatowe, na wrzesień i październik planowane były zjazdy wojewódzkie, w listopadzie powinien odbyć się kongres PSL.

Kongres miał się odbyć w 2020 r. ale został przełożony ze względu na panującą epidemię, która uniemożliwiła przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w organizacjach powiatowych i wojewódzkich.

Zjazdy ludowców w 2021 r. odbywają się głównie pod hasłem „

"RUCH LUDOWY FUNDAMENTEM  POLSKOŚCI”

Polski Ruch Ludowy jest swoistym fenomenem historycznej ciągłości 126 lat, za datę jego powstania historycy uznają rok 1895, kiedy to 28 lipca w Rzeszowie pod zaborem austriackim, na zjeździe delegatów chłopskich komitetów wyborczych utworzono pierwszą chłopską organizację polityczną – Stronnictwo Ludowe.
Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze opierało się i opiera w dalszym ciągu na wartościach narodowych, chrześcijańskich i ludowych.
Nowe PSL powstałe w 1990 r. aktywnie uczestniczy w życiu społeczno- politycznym narodu kształtując postawy patriotyczne i obywatelskie wszystkich mieszkańców kraju (nie tylko chłopów)

Dla Polskiego Stronnictwa Ludowego człowiek jest najważniejszy, a nasze priorytety to między innymi bezpieczeństwo, zdrowa polska żywność, walka o ludzką godność, ekologia, bezpieczeństwo energetyczne itp.
Główne symbole polskiego ruchu ludowego to czterolistna koniczynka, kolor zielony, hymn państwowy i hymn ludowców „Rota”, Godło z wizerunkiem polskiego orła białego.

Do pobrania:

Program PSL (pdf)

Przykładowy plan zjazdu (pdf)


Kampania sprawozdawczo-wyborcza w PSL

W PSL ruszyła kampania sprawozdawczo-wyborcza, w czerwcu i lipcu powinny się odbyć zjazdy gminno-powiatowe, na wrzesień i październik planowane były zjazdy wojewódzkie, w listopadzie powinien odbyć się kongres PSL.

Kongres miał się odbyć w 2020 r. ale został przełożony ze względu na panującą epidemię, która uniemożliwiła przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w organizacjach powiatowych i wojewódzkich.

Zjazdy ludowców w 2021 r. odbywają się głównie pod hasłem RUCH LUDOWY FUNDAMENTEM  POLSKOŚCI”.
Polski Ruch Ludowy jest swoistym fenomenem historycznej ciągłości 126 lat, za datę jego powstania historycy uznają rok 1895, kiedy to 28 lipca w Rzeszowie pod zaborem austriackim, na zjeździe delegatów chłopskich komitetów wyborczych utworzono pierwszą chłopską organizację polityczną – Stronnictwo Ludowe.
Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze opierało się i opiera w dalszym ciągu na wartościach narodowych, chrześcijańskich i ludowych.
Nowe PSL powstałe w 1990 r. aktywnie uczestniczy w życiu społeczno- politycznym narodu kształtując postawy patriotyczne i obywatelskie wszystkich mieszkańców kraju (nie tylko chłopów)

Dla Polskiego Stronnictwa Ludowego człowiek jest najważniejszy, a nasze priorytety to między innymi bezpieczeństwo, zdrowa polska żywność, walka o ludzką godność, ekologia, bezpieczeństwo energetyczne itp.
Główne symbole polskiego ruchu ludowego to czterolistna koniczynka, kolor zielony, hymn państwowy i hymn ludowców „Rota”, Godło z wizerunkiem polskiego orła białego.