Start Mariusz Pawelec
Strona PSL Jaworzno


Punkt Pośrednictwa Pracy
Wpisany przez https://ohp.pl/   

Targi Pracy otworzył Wojewódzki Komendant OHP Mariusz Pawelec. Na zdjęciu (od lewej): dyrektor CEiPM w Katowicach Halina Koprowska, Wiceprezydent Miasta Jaworzna Tadeusz Kaczmarek, Wojewódzki Komendant OHP Mariusz Pawelec, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Ciołczyk, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM  w Jaworznie Małgorzata Helbin-Więcek, z-ca dyrektora PUP w Jaworznie Grażyna Bąba.OTWARCIE PPP W JAWORZNIE

Artykuł źródłowy na stronie OHP >>

Wśród wystawców znaleźli się lokalni pracodawcy, Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, filie Młodzieżowych Biur Pracy, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach, ośrodki szkolenia zawodowego i szkoły ponadgimnazjalne. Pracodawcy i instytucje rynku pracy z terenu Jaworzna, Sosnowca, Mysłowic, Katowic, Dąbrowy Górniczej przygotowały około 500 ofert zatrudnienia, z których skorzystało ponad 800 osób. Doradca zawodowy MCK w Katowicach Joanna Foryś poprowadziła warsztaty dotyczące zakładania własnej firmy oraz wyboru zawodu, w których uczestniczyła młodzież z szkół ponadgimnazjalnych. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Śląską Wojewódzką Komendą OHP a miastem Jaworzno i w ramach ogólnopolskiego projektu unijnego „OHP jako realizator usług rynku pracy” otwarto 28 marca Punkt Pośrednictwa Pracy. W siedzibie PPP przy ul. Glinianej spotkali się: Wojewódzki Komendant OHP Mariusz Pawelec, Wiceprezydent Miasta Jaworzna Tadeusz Kaczmarek, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM Zbigniew Mika, główny specjalista w Referacie Edukacji UM Grzegorz Popow, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach Halina Koprowska, z-ca dyrektora CEiPM Magdalena Krawczyk oraz kierownik Wydziału Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej ŚWK OHP Artur Molenda. Wojewódzki Komendant OHP przedstawił główne cele projektu, podkreślił znaczenie dobrej współpracy z władzami Jaworzna oraz wspólnie z partnerami projektu dokonał symbolicznego otwarcia PPP. Po zakończonych uroczystościach wszyscy udali się na Targi Pracy pn. „Przedsiębiorczość pulsem sukcesu” zorganizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie. Wzięli w nich udział: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Ciołczyk, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Jaworznie Małgorzata Helbin-Więcek, z-ca dyrektora PUP w Jaworznie Grażyna Bąba, z-ca kierownika Wydziału Programów Rynku PrStanowisko MBP w Katowicach (w środku pośrednik pracy Anna Stokłosa).acy WUP w Katowicach Leszek Nowak, z-ca komendanta WKU w Katowicach mjr Andrzej Zander oraz przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jawor.

 
Walentynki bez granic
Wpisany przez Portal Społecznościowy Jaworzna   

Artykuł źródłowy na Portalu Społecznościowym Jaworzna


Honorowi uczestnicy spotkaniaW związku z ogłoszonym 2013 „Rokiem Seniora” w piątek 15 lutego członkowie Klubu Absolwenta Środowiskowego Hufca Pracy w Jaworznie zorganizowali międzypokoleniowe spotkanie walentynkowe, na które zaprosili Pana Komendanta Wojewódzkiego Mariusza Pawelca, Dyrektora Biura ŚWK OHP Jana Hajnisza, rodziców, dziadków oraz uczestników Hufca działających w Klubie Aktywnych. Honorowymi gośćmi byli, działający aktywnie na jaworznickim rynku kultury, pani Alicja Dudek oraz zespół „Dobrzanki”. Poetka Alicja Dudek uświetniła spotkanie prezentacją swojej twórczości -od wielu lat tworzy ona wiersze, prozę oraz krótkie opowiadania, fraszki i bajki dla dzieci, przepełnione miłością do dzieci, ludzi, zwierząt, przyrody, Boga. Opowiadała również o swoim życiu, którego nieodłączną część stanowiła misja wychowania młodych ludzi przez sztukę, „skażonych” już na całe życie miłością do kultury.

Więcej…
 
UROCZYSTA GALA SPORTU W JAWORZNIE
Wpisany przez Śląska Wojewódzka Komenda OHP   

TY I JA - CZYSTA GRA

Oryginał  artykułu na stronie internetowej Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Spotkanie OHP z Grzegorzem ProksąW dniu 23 października 2012 roku w siedzibie 12-17 Środowiskowego Hufca Pracy w Jaworznie odbyła się uroczysta gala sportu, realizowana w ramach programu zajęć profilaktycznych „Ty i ja – czysta gra”. Gościem honorowym spotkania był utytułowany mistrz boksu Grzegorz Proksa. Wśród zaproszonych osobistości znaleźli się Komendant Wojewódzki Śląskiej Komendy OHP Pan Mariusz Pawelec, z-ca Komendanta Wojewódzkiego Pani Bogusława Fedorowska, Dyrektor Biura ŚWK Jan Hajnisz, Pan Mariusz Burczy Radny Rady Miasta Jaworzna, Dyrektor ZSP nr 2 Dobiesław Derda, Dyrektor ZSP nr 1 Halina Jarczyk oraz przedstawiciele Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ratownik Górniczy” w Jaworznie pan Marcin Sienkiewicz i Mateusz Proksa.

W imprezie uczestniczyła młodzież i absolwenci Środowiskowego Hufca Pracy w Jaworznie oraz uczestnicy z innych jednostek OHP woj. śląskiego, jak również dzieci i młodzież ze środowiska lokalnego interesująca się sportem. Cel tego przedsięwzięcia to promowanie sportu i zdrowego stylu życia, jak również zasad fair play, które powinno stosować się zarówno w rywalizacji sportowej, jak i w życiu.

Spotkanie z mistrzem

Więcej…
 
PDF Drukuj
Wpisany przez Mariusz Pawelec   


Transport kolejowy i drogowy - czy jest szansa na współdziałanie ?

 

Mariusz Pawelec Polskie Stronnictwo Ludowe działa na rzecz sprawnego funkcjonowania gospodarki rynkowej, ale system ten musi być korygowany przez racjonalną politykę państwa wg zasady: tyle rynku, ile trzeba dla sprawnego rozwoju i tyle państwa na ile to jest konieczne dla narodu. Nasze państwo jest właścicielem infrastruktury drogowej i kolejowej. To olbrzymi kapitał. Posiadamy trzecią największą sieć kolejową w Unii Europejskiej ( 19 201 km linii kolejowych, 37 289 km torów, 5 786 obiektów). Na Śląsku wystarczy tylko otworzyć oczy. Przykład? Stacja Jaworzno Szczakowa, węzłowa, pięciokierunkowa, wylotowa na : byłe DOKP Kraków oraz DOKP Lublin, rozrządowa dla wszystkich kierunków w układzie kombinowanym. Położona jest we wschodniej części GOP - u , przy zbiegu linii magistralnych : E -30 Wschód-Zachód i E 65 Północ-Południe na zachodnim obejściu GOP oraz linii B - J - D łączącej te linie aż do granicy państwa.

Więcej…
 
PDF Drukuj
Wpisany przez Mariusz Pawelec   
piątek, 30 września 2011 00:00


Pakiet 3 x 20 - trudne wyzwanie dla energetyki

 

Mariusz Pawelec -biuroPolskie Stronnictwo Ludowe dąży do budowania społecznej gospodarki rynkowej, która zakłada równe szanse życiowe dla nas wszystkich, bez względu na miejsce zamieszkania i status społeczny czy ekonomiczny. Realizowanie celów społecznych wymaga sprawnej gospodarki rozwijającej się w przyjaźni ze środowiskiem i zgodnie z potrzebami człowieka. Intensyfikacja procesów globalizacji wymusza konieczność wzmocnienia konkurencyjności własnej gospodarki.

Więcej…