Start Tomasz Majka
Strona PSL Jaworzno
PDF Drukuj

Tomasz Majka  - aktywny działacz PSL w Jaworznie

Tomasz Majka Majka Tomasz Krzysztof - urodzony 22.10.1987 w Jaworznie. Wykształcenie średnie - technik BHP, kawaler. Zatrudniony w MCKiS w Jaworznie jako instruktor sportu na Orliku, obecnie czynnie działający trener i animator piłki nożnej.

Tomasz jest młodym działaczem PSL i jak na swój wiek niezwykle aktywnym w pracy oraz działalności społecznej i politycznej. Pochodzi z rodziny o tradycjach peeselowskich. Jego rodzice są aktywnymi działaczami PSL. Po ukończeniu komputerowego profilu Liceum o nazwie Zarządzanie Informacją i dalszym kształceniu uzyskał tytuł technika BHP. Jak na nowoczesnego człowieka przystało nadal się uczy. Od wczesnych lat zajmuje się także działalnością sportową i doskonali swoje trenerskie umiejętności.

Jako kandydat na posła chce aktywnie uczestniczyć w życiu miasta i kraju. Zapytany przez jednego z redaktorów naszego miasta o swoje ambicje polityczne, odpowiada krótko i jasno:

- Jako młoda osoba nie chcę składać obietnic bez pokrycia, tylko swój zapał i ambicje wykorzystać na  stworzenie lepszego jutra.

Aby lepiej zapoznać się z sylwetką Tomasza przedstawiamy małą galerię zdjęć z czasów szkolnych jak i z zawodowej i politycznej aktywności …